Vernieuwingstraject het Palthe Huis
AMBITIEUS EN PRAGMATISCH

In 2014 is gestart met de voorbereiding van het vernieuwingstraject van het Palthe Huis. In de afgelopen 3 jaar zijn de plannen voor stap voor stap verder ontwikkeld. Met als basis een nieuwe visie van het museum is er een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting en verbouwing van het museum. Op 19 april 2017 is de verbouwing officieel gestart.

Toegankelijkheid
De basis van het vernieuwingstraject van het Palthe Huis is het toegankelijk maken van het museum, zowel fysiek als inhoudelijk. Inhoudelijk wil het museum de collectie-informatie op een aansprekende manier presenteren en op meerdere niveaus. Daarnaast wordt de gefragmenteerde stadspresentatie samengebracht in één verhaal. Fysiek gezien is het museum nu niet toegankelijk voor minder validen, daarnaast voldoen de faciliteiten ten aanzien van de balie en toiletten niet aan de verwachtingen van de hedendaagse museumbezoeker.

Verbouwing en herinrichting
De laatste herinrichting van het museum stamt uit de jaren 60. Voor deze herinrichting is weinig onderzoek gedaan naar de stijlaspecten en het leven in de 18e eeuw. Hierdoor mist het huidige interieur elementen die belangrijk zijn voor het geven van een kloppend tijdsbeeld. Door deze elementen terug te brengen en meer aandacht te geven aan de beleving van het woonhuis wordt het verhaal van het huis en haar bewoners beter zichtbaar. Ook wordt door het toevoegen van een educatief concept de collectie en de geschiedenis toegankelijk gemaakt voor individuele jonge bezoekers. De nieuwe educatieve ruimte kan worden ingezet om groepen vanuit scholen beter te ontvangen en om actief met ze aan de slag te gaan.

De nieuwe entree zorgt ervoor dat het museum een meer toegankelijke uitstraling krijgt. Daarnaast wordt het museum ook fysiek toegankelijk voor minder validen en komt er ruimte voor een representatieve en toegankelijke garderobe en toiletten.Het uitbreiden van de stadspresentatie biedt het woonhuis de context om het verhaal van de familie Palthe compleet te maken. In de presentatie wordt de ontwikkeling van Oldenzaal als stad waar kerkelijke betekenis, handel en een strategische ligging hebben gezorgd voor een roerige geschiedenis geschetst als kader van het huis. Het verhaal maakt duidelijk wat er bijzonder is aan Oldenzaal, het Palthe Huis en haar bewoners. De collectie, die nu verspreid staat door het museum en in het depot komt beter tot haar recht door in één opstelling het verhaal van de stad te vertellen.

NAAR VORIGE PAGINA

Terug in de tijd…

thuis bij de familie Palthe