Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12.00 – 17.00 uur

Openingstijden > dinsdag t/m zondag 12.00 – 17.00 uur

Stadspresentatie

Naast het historisch woonhuis van de familie Palthe heeft het museum ook een uitgebreide stadscollectie van Oldenzaal inclusief een uitgebreide archeologische collectie.

De vroegste archeologische vondsten uit de collectie stammen uit de bronstijd. Opgegraven urnenvelden op de ‘Thij’ wijzen op een vroege aanwezigheid van nederzettingen in het gebied in en rondom Oldenzaal. Opvallend genoeg zijn er weinig tot geen vondsten uit de Romeinse tijd gevonden in het gebied. Uit zowel de vroege als de late middeleeuwen is wel veel archeologisch materiaal gevonden. In deze tijd ontwikkelde Oldenzaal zich tot het kerkelijke centrum van Twente.

Oldenzaal werd een belangrijke handelsstad en één van de Hanzesteden. Handel en later de daarbij behorende industrie, bleef tot ver in de twintigste eeuw een belangrijke bron van inkomsten voor de stad.

In 2017 is in het Palthe Huis vorm gegeven aan een nieuwe vaste presentatie over de stad Oldenzaal. Kom je kijken?

 

Bekijk hier foto's van onze stadspresentatie