Boekpresentatie Oldenzaal: 14 eeuwen geschiedenis – 29 juni

Check out our work

Boekpresentatie Oldenzaal: 14 eeuwen geschiedenis – 29 juni

De geschiedenis van Oldenzaal door de eeuwen heen is zonder meer belangwekkend, boeiend, verrassend en dynamisch te noemen. De achter ons liggende eeuwen worden gekenmerkt door kortere en langere perioden van rampspoed, plagen en oorlogen enerzijds en rust, bloei en voorspoed anderzijds. Tegelijk was Oldenzaal eeuwenlang een markante plek op een kruispunt tussen noord en zuid en oost en west. De titel van dit geschiedkundige overzicht is ‘Oldenzaal, veertien eeuwen geschiedenis’. Het boek omvat ruim 300 pagina’s en is rijk geïllustreerd, zoveel mogelijk in kleur. In chronologische volgorde krijgt de lezer een helder beeld van de wijze waarop Oldenzaal zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld van een primitieve nederzetting tot de moderne stad die het nu is.

Het boek neemt u aan de hand voor een boeiende tijdreis door Oldenzaal. Te beginnen in het diepe verleden en pas eindigend in de stad van nu maakt u mee hoe uit en rond die ‘olde sala’ gaandeweg een karakteristieke stad ontstond. De verhalen laten u meekijken hoe op het fundament van veldkeien de majestueuze Plechelmuskerk oprees, hoe stadspoorten, grachten en gasthuizen onstonden en hoe de Oldenzalers van toen in roerige tijden binnen de vestingwerken van de enige ommuurde stad van Twente moesten leven. U ervaart de intense greep van de kerk op het volk van toen, maar leert ook de andere kant kennen. Want wist u dat ooit een serieus plan bestond om de Plechelmuskerk af te breken? Omdat na de reformatie elke tastbare herinnering aan het Rijke Roomse Leven diende te verdwijnen? Het is een van de vele haltes waarbij dit boek blijft stilstaan.

U voelt de ontberingen van vele oorlogen, neemt een kijkje bij de markten waar kooplieden van allerhande slag hun waar aan de man probeerden te brengen, werpt een blik in de pittoreske, keurige straatjes van de gegoede burgerij, maar ook in de mensonterend vervallen buurten van de armen.
U neemt een afslag om in de scholen van destijds te beleven hoe de jeugd onderwijs kreeg of om in een textielfabriek iets van de macht van textielbaronnen als Gelderman en Molkenboer te ervaren. En terloops komt u langs en in tal van historische plekken, van Roozengaarde aan de Steenstraat tot korenspieker op de Groote Markt. Soms allang verdwenen, maar vaak de sensatie van herkenning oproepend. U bent deelgenoot van de bevrijding van de Duitse bezetter en glijdt vervolgens als vanzelf mee het heden in. Oldenzaal van préhistorie tot de een-en-twintigste eeuw,
in één band verenigd.

X