Opening ArcheoHotspot

Op zaterdag 13 april gaat de allereerste ArcheoHotspot in Overijssel open in Oldenzaal. De ArcheoHotspot is een plek waar archeologie, archeologen, vrijwilligers, bewoners en bezoekers samen komen. Opgravingen, uit het verleden en die van nu, worden ontsloten voor publiek. Wie wil kan zelfs ter plekke meehelpen met het uitwerken van archeologisch onderzoek.

Vijf enthousiaste vrijwilligers zijn gestart met het onderzoek in de ArcheoHotspot. Ze werken aan openstaande vragen van opgravingen uit het verleden. Deze opgravingen zijn opgeslagen in het provinciaal archeologisch depot van het Oversticht in Deventer. Per opgraving worden de vondsten naar het Palthe Huis gebracht om door de vrijwilligers te worden onderzocht. Op donderdag en vrijdagmiddag zijn de vrijwilligers aan het werk in de ArcheoHotspot. Op die dagen kunnen bezoekers binnenlopen, meehelpen en vragen stellen. Daarnaast zijn de vrijwilligers bezig met de ontwikkeling van een aantal Archeologische lespakketten binnen de doorgaande leerlijn Erfgoed verbindt Oldenzaal voor het basisonderwijs. Ook zullen ze lezingen, workshops en andere activiteiten gaan organiseren rondom archeologische onderwerpen. De resultaten van hun werk zullen ook te vinden zijn in Ons Oldenzaal, het kwartaalblad van het Palthe Huis.

Goed om te weten: De ArcheoHotspot is iedere week geopend op donderdag- en vrijdagmiddag.

BINNENKORT OOK IN HET PALTHEHUIS

HEEFT U EEN VRAAG OF EEN IDEE?