Voorinschrijving Oldenzaal: 14 eeuwen geschiedenis

Voorinschrijving Oldenzaal: 14 eeuwen geschiedenis

 

In juni verschijnt het nieuwe boek Oldenzaal: Veertien eeuwen geschiedenis. Sinds 1972 verscheen er niet meer zo’n compleet overzicht van de historie van onze stad. Dankzij opgravingen en nieuwe inzichten biedt deze nieuwe uitgave een enorme schat aan nieuwe informatie.

 

De geschiedenis van Oldenzaal door de eeuwen heen is zonder meer belangwekkend, boeiend, verrassend en dynamisch te noemen. De achter ons liggende eeuwen worden gekenmerkt door kortere en langere perioden van rampspoed, plagen en oorlogen

enerzijds en rust, bloei en voorspoed anderzijds. Tegelijk was Oldenzaal eeuwenlang een markante plek op een kruispunt tussen noord en zuid en oost en west.

 

Het boek omvat ruim 300 pagina’s en is rijk geïllustreerd, zoveel mogelijk in kleur. In chronologische volgorde krijgt de lezer een helder beeld van de wijze waarop Oldenzaal zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld van een primitieve nederzetting tot de moderne stad die het nu is.

 

De voorinschrijving voor het boek is nu gestart. De kosten per boek zijn € 29,95, maakt u gebruik van de voorinschrijving dan wordt er een naamsvermelding in het boek te laten geplaatst. Inschrijven kan via info@palthehuis.nl.