Vacature Raad van Toezicht

Vacature Raad van Toezicht

De Stichting Oldenzaalse Musea (SOM) is het overkoepelend orgaan van de drie musea te Oldenzaal. Deze musea zijn: Het Palthe Huis, Museum de Pelgrim en Museum de Hofnar

Wegens reglementair aftreden van een der leden van de Raad van Commissarissen (RvC) is er een vacature ontstaan voor de functie van:

“Lid van de Raad van Commissarissen”

Het betreft een onbezoldigde functie. Het opengevallen functieprofiel  is ‘Culturele en historische infrastructuur’. Opleidingsniveau HBO/WODe RvC bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het functioneren van de directie van SOM.  De RvC komt ongeveer vijf maal per jaar formeel bijeen. Er zijn jaarlijks ook enkele informele bijeenkomsten.

Voor nadere inlichtingen kunnen belangstellenden contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen mr. dr. A.H. Lamers: lamers@musiconomie.nl, telefoon: 0622 696 812. Belangstellenden kun per mail eveneens solliciteren via voornoemd mailadres.