ERFGOED VERBINDT OLDENZAAL

ERFGOED VERBINDT OLDENZAAL

In het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) heeft de Stichting Oldenzaalse Musea (waaronder het Palthe Huis valt) een aanvraag gedaan voor de realisatie van een doorgaande leerlijn Erfgoed voor het basisonderwijs.  De aanvraag is volledig gehonoreerd waardoor er de komende vier jaar ongeveer € 130.000,- kan worden ingezet voor de ontwikkeling van de leerlijn.

Uitgangspunt van het project is het opzetten van een doorgaande leerlijn Erfgoed die een meerwaarde vormt voor het onderwijs en waar mogelijk zelfs lesstofvervangend is. Alle bestaande erfgoedinstellingen uit Oldenzaal worden betrokken bij de ontwikkeling van de leerlijn. Een leerling die de leerlijn volgt zal aan het eind kennis hebben gemaakt met al het materiële en immateriële erfgoed uit zijn eigen omgeving

De verkregen subsidie zal worden ingezet voor het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal (in samenwerking met het onderwijs), deskundigheidsbevordering voor zowel docenten als erfgoedinstellingen en de realisatie van een groot aantal pilots.

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Overijssel. Naast de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie heeft de stichting ook een bijdrage van € 10.000,- ontvangen van de gemeente Oldenzaal voor de uitvoering van het traject.